Hallo - hello - bonjour - hola - buongiorno
Hallo - hello - bonjour - hola - buongiorno 

Tyto stránky obsahují ty nejdůležitější informace v zemi. Naleznete zde jak všeobecné informace o zemi, tak i konkrétní týkající se obchodu, pracovního trhu a technologií Rakouska.

Export

Více než polovina rakouské produkce jde do exportu. Konkrétně to bylo více než 57% za rok 2011. V roce 2011 byl zaznamenán nárůst exportu 12% (což je 122 miliard €), v roce 2012 se očekává obrat ve výši  123 až 130 miliardy €. 

 

Nejdůležitějšími obchodními partnery jsou Německo (31%), Itálie (7,5%), USA (5,2%), Švýcarsko (4,9%) a Francie (4,1%). Zdroj: Statistik Austria

Zajímavým odvětvím jsou služby. V roce 2011 byl zaznamenán nárůst o  8%.

Podpora exportu

Mnoho institucí podporuje exportní aktivity rakouských firem. Podpora může proběhnout následujícím způsobem:

  • zvýhodněné půjčky
  • převzetí ručení
  • financování exportních aktivit (Evropa i vzdálenější trhy)
  • Exportschecks
  • sestavení mezinárodního byznysplánu
  • export kooperace
  • pomoc při expanzi do zahraničí, praktika
  • poradenství
  • a mnoho dalších aktivit

Import

 

V roce 2011 byl zaznamenán nárůst importu o  15,6%, což odpovídá 131 miliardám €. Německo zaujímá první místo i zde s 38,2%. 

 

Nejvýznamějším zbožím v oblasti import byly stroje a vozidla, celkově 41,5%, zpracované zboží v množství 21,4%. (Zdroj: Statistik Austria)

Grusskarten - gratis!

Greeting Cards

Kontakt / contact(o)

Wien / Vienna / Vienne / Viena / Beč

Das aktuelle Wetter in Innere Stadt
Alles zum Wetter in Österreich