Hallo - hello - bonjour - hola - buongiorno
Hallo - hello - bonjour - hola - buongiorno 

Vídeň se může pochlubit mnoha muzei. Vídeňský císařský dvůr přitahoval umělce z celého světa. Mnoho rakouských umělců se stalo světoznámými (Klimt, Schiele).

 

Abecední seznam vídeňských muzeí >>>

Císař Franz Josef I. nechal v rámci nového projektu zvelebení centra města (Ringstraße) vybudovat dvě muzea - přírodovědecké a uměleckohistorické. Obě budovy jsou zvenku naprosto totožné jedna s druhou a stojí naproti sobě na náměstí Marie Terezie, na kterém v předvánoční době probíhá tradiční vánoční trh. 

Přírodovědecké muzeum

Většina exponátů pochází ze soukromé sbírky Františka I. Štěpána Lotrinského, manžela Marie Terezie. Nejvýznamější exponáty jsou z rané doby ledové z oblasti Hallstatt (1550 př.n.l). Minerály, meteority, fosílie, živočišné zkameněliny, to vše je možno shlédnout v muzeu.

 

Willendorfská Venuše byla v roce 1908 nalezena v oblasti Wachau. Pochází z doby asi 25.000 př.n.l. Postava je 11 cm vysoká a je vůbec první soškou znázorňující lidskou postavu.

 

Výstava přehled >>>

Uměleckohistorické muzeum

Uměleckohistorické muzeum zaujímá ve světovém žebříčku čtvrté místo co se rozlohy galerie týče. Většina exponátů pochází ze sbírek Habsburků.

 

Muzeum nabízí návštěvníkům následující výstavy: orientální sbírka. Tvoří ji více než 12.000 exponátů z doby před 4500 lety.

 

Sbírka obrazů  nabízí ke shlédnutí umělecké předměty benátského, vlámského,  nizozemského a staroněmeckého malířství. Jsou zde zastoupeni malíři : Tizian, Tintoretto, Rubens i Dürer.

 

Dále je možno shlédnout antickou sbírku, která je v současné době  nejvýznamější sbírkou sochařského a užitého umění na světě,  nejvšední sbírka mincí a medailí.  představuje velkou sbírku religiozních předmětů. 

 

Zde najdete vstupenky

Secese

Secese představovala sdružení umělců, která se rozštěpila a hlavní úlohu v ní hráli Otto Wagner, Kolo Moser a Gustav Klimt. Nejvýznamějším dílem je Klimtův cyklus obrazů s názvem Beethovenfries, který je vyvěšen v sále Vídeňské secese. Dohromady je vyvěšen na třech zdech. 

Albertina

 

V muzeu Albertina je možno shlédnout vedle stálých výstav v podobě prací od Dürera anebo Picassa také nejrůznější výstavy fotografií. Aktuální výstavy najdete na webové stránce Albertiny. 

Belvedere

Belvedere byl postaven jako letní sídlo prince Evžena Savojského, kterému Rakušané vděčí za vítězství nad Turky v roce 1683. Budova je tvořena dvěma zámky, které jsou navzájem spojeny obrovskou zahradou.

 

Nejznámější výstavou zde tvoří sbírka vídeňské secese a moderny, zde zastoupena především díly Gustava Klimta (Der Kuss)

 

Zde najdete vstupenky

Grusskarten - gratis!

Greeting Cards

Kontakt / contact(o)

Wien / Vienna / Vienne / Viena / Beč

Das aktuelle Wetter in Innere Stadt
Alles zum Wetter in Österreich