Hallo - hello - bonjour - hola - buongiorno
Hallo - hello - bonjour - hola - buongiorno 

Stručný přehled rakouských dějin

Ve středověku se země nacházela pod správou vévodství a patřila ke svaté Říši Římské. V roce 1156 se území dnešního Rakouska (od území dnešního „Melku“ až po“ Wienerwald“) stalo samostatným vévodstvím s hlavním městem Vídeň a s vévodou Heinrichem II (přezdívka „Jasomirgott“)  v čele.

Habsburkové (pocházející ze Švýcarska)  ovládli zemi ve 14. století a připojili k původnímu vévodství země „Kärnten“, „Krain“ a „Tirol“. Za vlády Maximiliána I. dosáhlo Rakousko své největší rozlohy. Díky svému sňatku s Marií Burgunsdkou, získal vládu nad Alsaskem, Lothringen a Holandskem. Sňatek jeho syna Phillipa s Johanou Kastilskou / Aragon zajistil Rakousku zisk dalšího území Španělska a jeho pobřeží.

 

Léta 1529 – 1683 byla pod znamením bojů s Turky, kterým se však nepodařilo území získat. Naopak, Rakousku se podařilo integrovat další území do své Říše, Maďarsko a Chorvatsko.

 

Po smrti Karla I v roce 1740, který po sobě nezanechal žádného mužského potomka je na císařský trůn zvolena Marie Terezie. Ta musí o svá území příštích osm let bojovat. Pod její vládou a později vládou jejího syna Josefa II byl v Rakousku zaveden absolutismus. Práva šlechty a církve byla omezena, bylo zrušeno nevolnictví a zaveden protestantismus.

 

Rok 1848 se nesl v duchu revoluce, která se nevyhnula žádnému velkému městu (Vídeň, Miláno, Benátky, Praha). Rakousko získalo historicky první ústavu. V roce 1867 se Rakouská monarchie mění na Rakousko-Uhersko. Oba státy tímto získávají svou vlastní ústavu.

 

 

Dne 28. června 1914 je v Sarajevu zastřelen následník trůnu. Tato událost měla za následek rozpoutání 1. Světové války.

 

Německo bojovalo na straně Rakouska proti Srbsku, Francii, Anglii a Rusku. Válka skončila porážkou pro Rakousko. V roce 1918 je vyhlášena první Rakouská republika. V březnu 1938 obsadili německá vojska Rakousko, které se touto událostí stává částí Německa. Po skončení 2. Světové války byla vyhlášena 2. Rakouská republika. 

Grusskarten - gratis!

Greeting Cards

Kontakt / contact(o)

Wien / Vienna / Vienne / Viena / Beč

Das aktuelle Wetter in Innere Stadt
Alles zum Wetter in Österreich