Hallo - hello - bonjour - hola - buongiorno
Hallo - hello - bonjour - hola - buongiorno 

Rodinné příspěvky

Nárok na rodinné příspěvky mají rakouští občané, evropští občané a občané Švýcarska a příslušníci třetích států nacházejících se legálně v Rakousku, uprchlíci dle azylového zákona zdržující se převážně na území Rakouska s dítětem ve společné domáctnosti, které ještě nedosáhlo plnoletosti, anebo jí dosáhlo ale prozatím studuje (učení, škola, univerzita).


Rodinné příspěvky se vydávají do ukončení 24 roku života, ve vyjímečných případech do dosáhnutí 25 roku. 

 

Víc >>>

Mateřská (rodičovská) dovolená

 V době rodičovské dovolené jeden z rodičů pobírá přídavky na dítě. Existuje více modelů rodičovské dovolené v závislosti na době jejího trvání. Maximální délka a výše měsíčního příspěvku na dítě je ve všech variantách závislá na času stráveném oběma rodiči s dítětem. Maximální délka je stanovena na 30+6 měsíců, tzn. že první rodič převezme péči o dítě prvních 30 měsíců a druhý na zbývajících 6. Zde naleznete přehled všech modelů rodičovské dovolené:  

http://www.arbeiterkammer.at/bilder/d116/Kinderbetreuungsgeld_alleVarianten.pdf / přehled všech modelů rodičovské dovolené 

http://www.arbeiterkammer.at/berufundfamilie.htm 

Mateřské školky

Mateřské školky spadají pod správu jenotlivých spolkových zemí. V roce 2010/2011 byla zavedena povinná půldenní docházka pro děti, které do 31 srpna daného roku završí 5 rok života. Povinná docházka je bezplatná. Registrace do mateřských školek probíhá na příšlušném magistrátu anebo úřadě (Gemeindeamt).

  

       •       Přehled všech 357 státních jeslí a školek ve Vídni

       •       Přehled dětských zařízení po celém Rakousku

       •       Informace týkající se předškolního sytému 

Škola

Pro všechny děti, které završily 6 rok svého života vzniká 1 zářím povinná devítiletá školní docházka. První čtyři roky jsou k absolvování ve Volksschule / základní škola (případně Sonderschule/ zvláštní škola). Pátý až osmý školní rok  se absolvuje na Hauptschule /základní škola druhý stupeň, na AHS (vyšší obecné škole) popřípadě na Sonderschulstufe.

 

Devátým rokem je možnost přestupu na Polytechnische Schule (v normálním případě po završení Hauptschule) nebo na střední či vyšší odbornou školu zaměřenou na praxi berufsbildende Schule.

 

Novým modelem je možnost ve kterém jsou děti mezi pátým až osmým školním rokem vyučovány v rámci nových středoškolských zařízení Neuen Mittelschule

Studium na všeobecných střední a vyšších školách je završeno maturitou. 

 

Mezinárodní školy

Wien: / Vídeň

 

American Internation School Vienna (AIS) / americká mezinárodní škola

 

Vienna International School / vídeňská mezinárodní škola

 

Japanská škola

 

Lycée français / francouzské lyceum

 

Arabská škola

 

švédská škola ve Vídni

 

Danube Internation School Vienna / Danube mezinárodní škola Vídeň

 

Evropská sřední škola 

Salzburg

 

St. Gilgen International School / mezinárodní škola St. Gilden 

Grusskarten - gratis!

Greeting Cards

Kontakt / contact(o)

Wien / Vienna / Vienne / Viena / Beč

Das aktuelle Wetter in Innere Stadt
Alles zum Wetter in Österreich