Hallo - hello - bonjour - hola - buongiorno
Hallo - hello - bonjour - hola - buongiorno 

Příjezd a pobyt (evropští ekonomická oblast občané)

Občané Evropské unie (a také Lichtenštejnska, Islandu, Norska, Švýcarska) a nepotřebují vízum pro vstup do země a mohou v zemi zůstat až tři měsíce splňují li následující požadavky:

    

  • doklad o zaměstnání, živnostenský list
  • prokazatelnost dostatečného příjmu, sjednané zdravotní pojištění, které v dané zemi pokrývá    veškerá rizika
  • absolvování studia, existence jedince je zajištěna
  • manžel/ka, partner či jiný příbuzný (dítě, vnouče  …)

Nejpozději do čtyř měsíců po příjezdu do země je potřeba zažádat o „Anmeldebescheinigung“, anebo po pěti letech nepřetržitého pobytu o „Bescheinigung des Daueraufenthaltes“. Příbuzní osob s trvalým povolením k pobytu obdrží „Aufenthaltskarte“ a po pěti letech nepřetržitého pobytu „Daueraufenthaltskarte“

 

Pobyt občanů třetích (nečlenských) států

Třetí (nečlenské) státy jsou všechny kromě členských zemí EU (Lichtenštejnska, Islandu, Norska). Na Švýcarsko je na základě bilaterárních vztahů pohlíženo jako na členský stát. 

 

Příslušníci třetích (nečlenských) zemí kteří se v Rakousku zdržují déle než 6 měsíců, potřebují povolení o pobytu.

 

Příslušníci třetích (nečlenských) zemí se mohou odvolat. Bližší informace na : www.help.gv.at

 

V běžných případech se pobyt hlásí na hlavním úřadě městských částí „Bezirkshauptmannschaft“, ve městech s magistráty poté na magistrátě. Ve Vídni na oddělení MA 35 >>>.

 

Přehled úřadů městských částí (magistrátů)

 

Změna bydliště se neprodleně hlásí na příslušném úřadě.


Zvířata

Pro převoz domácích zvířat jako psy, kočky, fretky je potřeba zdravotní průkaz zvířete, který vydá zvěrolékař a který je k předložení na příslušném úřadě či magistrátě.

 

Kompetence Vídně 

Animaldata

Grusskarten - gratis!

Greeting Cards

Kontakt / contact(o)

Wien / Vienna / Vienne / Viena / Beč

Das aktuelle Wetter in Innere Stadt
Alles zum Wetter in Österreich