Hallo - hello - bonjour - hola - buongiorno
Hallo - hello - bonjour - hola - buongiorno 

Práce v Rakousku

Pod pojmem „zaměstnání“ (Beschäftigung) se rozumí vedle platné pracovní smlouvy také proces vzdělávání se (učení, učení spojené s výkonem praxe). Získání statusu dlouhodobý pobyt : "Daueraufenthalt – EG“ či karty "Rot-Weiß-Rot Karte plus", popřípadě potvrzení o usazení se Niederlassungsnachweis" opravňuje k výkonu jakéhokoli studia či zaměstnání. V opačném případě je potřeba získat povolení k práci. Pracovní povolení je omezeno na konkrétní pracovní místo, konkrétní náplň práce a vydává se nejvýše na jeden rok. Podává jej zaměstnavatel.

 

Pracovní povolení získáte, pokud jste v posledních 14 měsících alespoň 52 týdnů legálně pracovali a disponujete li kartou Rot-Weiß-Rot. S průkazem „Befreiungsschein“ můžete pracovat v jakékoli spolkové zemi je li Váš pobyt v Rakousku právoplatný.  Průkaz má platnost pět let a vydává se v případě že, jste v posledních osmi letech alespoň pět let legálně pracovali v Rakousku, absolvovali jste zde poslední rok školní docházky a jeden z rodičů během posledních pěti let alespoň tři roky legálně pracoval.

Podrobnější informace podá Arbeiterkammer.

Grusskarten - gratis!

Greeting Cards

Kontakt / contact(o)

Wien / Vienna / Vienne / Viena / Beč

Das aktuelle Wetter in Innere Stadt
Alles zum Wetter in Österreich